Implementácia projektov

implementácia projektov v oblasti

  • samosprávy
  • súkromný sektor
  • poľnohospodárstvo

Monitoring realizácie projektu, vypracovanie žiadostí o platbu aj cez ITMS,  vypracovanie monitorovacích správ aj cez ITMS, záverečné správy, uloženie projektu na archiváciu a následný monitoring po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie.

Stavebníctvo

Doprava

Zariadenia pre ŽV

Eurofondy

Copyright © 2009 AP Slovakia s.r.o, Mojmírovce 997, 951 15 Mojmírovce   |   Mobil: 0915 755 049   |   Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk