Informovanie

Informovanie o možnostiach a oblastiach získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ, ale aj z domácich grantov, fondov a dotácií. Monitoring pripravovaných a aktuálnych výziev.

Stavebníctvo

Doprava

Zariadenia pre ŽV

Eurofondy

Copyright © 2009 AP Slovakia s.r.o, Mojmírovce 997, 951 15 Mojmírovce   |   Mobil: 0915 755 049   |   Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk